Parking fees

During the period 2022-06-17 - 2022-11-30

Parking area A - MSEK 60 / started day (from 4 pm)

FJÄLLBYVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
E-post: parkering.fjallbyn@gmail.com
Telefon: 070-551 59 58
Betal- och bokningssystem från Hamnsystem.se