PARKERING ÅRE FJÄLLBY

Villkor för parkeringsbokning

  • Det är endast tillåtet att boka parkeringsplats här om du är bostadsrättsinnehavare eller har hyrt någon av lägenheterna 101-322 eller 551-598 i Åre Fjällby.

  • Priset är 90 kr/dygn fram till den 1 maj 2023. Bokningen för perioden därefter beräknas öppna i mitten av april.

  • Under perioderna 23/12 - 8/1, 18/2 - 5/3 samt 1-16 april (påsk) kan man bara boka en parkering per lägenhet. Under övriga perioder kan man boka max två parkeringsplatser per lägenhet.

  • OBS! Vid snöröjning måste bilen flyttas under 30 minuter.
    Snöröjning annonseras på denna hemsida och via sms 12 timmar i förväg om du har en aktiv bokning. Kontrollera vänligen ifall snöröjning annonserats ut på denna hemsida innan du parkerar.

  • Det är endast tillåtet att boka parkeringsplats för personbilar klass 1. Det enda undantaget gäller personbilar klass 2 (husbilar) och släpvagnar och då endast på område M.

  • Vi har beställt laddstolpar och kommer erbjuda korrtidsbokning av 20 laddplatser så snart installationen är klar. Vi vet dock inte med säkerhet om det är klart innan kommande vinter.

Detta är en sammanfattning av villkoren som i sin helhet finns här: VILLKOR

Kontroller utförs av Åre Fjällby AB som vid överträdelse kan utfärda kontrollavgift (parkeringsböter).


FJÄLLBYVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
E-post: parkering.fjallbyn@gmail.com
Telefon: 070-551 59 58
Betal- och bokningssystem från Hamnsystem.se