PARKERING ÅRE FJÄLLBY

Villkor för parkeringsbokning

  • Det är endast tillåtet att boka parkeringsplats här om du är bostadsrättshavare eller har hyrt någon av lägenheterna 101-322 eller 551-598 i Åre Fjällby.
    Just nu kan du boka parkering fram till 30 november 2022. Under denna period kan du boka max två parkeringsplatser per lägenhet.

  • Bokning för vintern 2022-2023 beräknas öppnas i september då en parkeringsplats preliminärt kommer kosta 100 kr/dygn. Under jul, nyår, sport- och påsklov kommer det endast gå att boka en parkeringsplats/lägenhet.

  • OBS! Vid snöröjning måste bilen flyttas under två timmar.
    Snörröjning annonseras på denna hemsida och via sms 12 timmar i förväg om du har en aktiv bokning.
    Kontrollera vänligen ifall snöröjning annonserats ut på denna hemsida innan du parkerar.

Kontroller utförs och kontrollavgift (parkeringsböter) kan utfärdas.


FJÄLLBYVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
E-post: parkering.fjallbyn@gmail.com
Telefon: 070-551 59 58
Betal- och bokningssystem från Hamnsystem.se